overeenkomst

W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, Modellen voor de Rechtspraktijk VIII 2.1 t/m 2.13, Deventer: Kluwer 2011 – heden
W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, Modellen voor de Rechtspraktijk VIII 2.1 t/m 2.13, Deventer: Kluwer 2011 – heden 150 150 Frank Melis

De Kluwer Modellen voor de Rechtspraktijk bieden meer dan 1.400 modellen en voorbeelden, voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. Beginnend bij Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en uitwaaierend over het gehele Nederlandse recht, beschikt de jurist met de modellen over een keur aan individuele adviezen op maat. Niet alleen wordt beoogd de generalist te…

lees meer
W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Over software en melkmachines’, Recht in de Informatiesamenleving, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2012
W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Over software en melkmachines’, Recht in de Informatiesamenleving, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2012 150 150 Frank Melis

Op 15 april 2011 deed de Hoge Raad een uitspraak die op het eerste gezicht aan het oog van de ICT jurist lijkt te zijn ontsnapt. De kwestie betrof een ondeugdelijke melkmachine die ondanks een stroom van klachten over steeds andere gebreken niet wilde functioneren. De machine voldeed volgens het Gerechtshof daardoor niet aan de…

lees meer
W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties?’, Tijdschrift voor Informatica en Recht 2013/43, afl. 2, p. 88-97
W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties?’, Tijdschrift voor Informatica en Recht 2013/43, afl. 2, p. 88-97 150 150 Frank Melis

Het zogenaamde Beeldbrigade-arrest heeft duidelijk gemaakt dat de bepalingen van het wettelijk kooprecht van toepassing zijn op licentiecontracten voor standaard software. Het moet dan gaan om betaalde, voor onbepaalde tijd verstrekte softwarelicenties. Het arrest is van groot belang voor de praktijk. Bij standaard software gaat het namelijk niet alleen om eenvoudige of goedkope software. Er…

lees meer
W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Hoe kan de kwaliteit van ICT systemen juridisch meetbaar worden gemaakt?’, Tijdschrift voor Informatica en Recht 2014/150, afl. 4, p. 274-283
W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Hoe kan de kwaliteit van ICT systemen juridisch meetbaar worden gemaakt?’, Tijdschrift voor Informatica en Recht 2014/150, afl. 4, p. 274-283 150 150 Frank Melis

Kwaliteit is een term die in het algemeen spraakgebruik gemakkelijk wordt gehanteerd. Hiermee wordt vaak gedoeld op wat Van Dale omschrijft als de ‘hoedanigheid, vooral van stoffen en waren met betrekking tot het gebruik dat ervan gemaakt moet worden, deugdelijkheid (…)’ Deze omschrijving is nogal generiek en helpt juristen niet veel verder. De term ‘kwaliteit’…

lees meer