Vormgeving en concepten

Stel dat u een ingenieus spelconcept hebt ontwikkeld met een unieke vormgeving. U exploiteert het spel met groot succes. Later verschijnt er een ander spel op de markt met hetzelfde spelconcept en dezelfde vormgeving zonder dat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Hierdoor kunt u schade lijden. In dat soort gevallen kunt u juridisch advies bij ons inwinnen. Wij zullen dan zo snel mogelijk proberen de wederpartij te dwingen het inbreukmakende spel van de markt te halen.

In vrijwel alle bedrijfstakken komen concepten en vormgeving voor, of het nu gaat om auto’s, speelgoed, mode, gebouwen, architectuur, sieraden, potten en pannen of andere producten. De rechten op deze producten vormen mede het intellectuele kapitaal van uw onderneming en verdienen daarom goede bescherming en handhaving. De juridische achtergrond van vormgeving en concepten is ingewikkeld, omdat vaak meerdere rechtsgebieden samenkomen, zoals het merkenrecht, auteursrecht, modellenrecht en oneerlijke concurrentie. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren over en het voeren van procedures over vormgeving en concepten. Ook over het vastleggen hiervan en het voorkomen van conflicten geven wij strategisch juridisch advies.

Voorbereiding

Intake. Beoordeling zaak. Adviseren, procederen of contract opstellen/aanpassen?

Adviseren

Opstellen advies. Aanpassen advies. Afronding zaak.

Procederen

Sommeren. Schikken mislukt? Dan dagvaarding of verzoekschrift. Zitting bij rechter. Vonnis. Afdwingen vonnis. Eventueel hoger beroep. Afronding zaak.

Contracten

Contract draften of aanpassen. Concept opsturen naar cliënt. Concept aanpassen. Afronding zaak.