Merken en handelsnamen

Je hebt een fantastisch nieuw product of dienst bedacht. Voordat je de markt penetreert heb je een domeinnaam vastgelegd en je naam geregistreerd als merk. Verder gebruik je als onderneming een handelsnaam die niemand vergeet. De lancering van je product is een succes en na 5 jaar heb je plannen om te gaan rentenieren. Echter, op dat moment betreedt een ander bedrijf de markt met dezelfde naam als die van jou. Bovendien verkoopt dit bedrijf jouw product of dienst onder dezelfde naam. Dit alles gebeurt zonder jouw toestemming. Je merkt dat je klanten in verwarring raken en minder bij jou kopen. Als gevolg hiervan lijdt jouw bedrijf grote schade. Rentenieren is niet meer aan de orde. In dit soort situaties kun je juridisch advies bij mij inwinnen. Ik zal dan zo snel mogelijk proberen de inbreukmaker te dwingen het gebruik van je naam te staken.

Merken, handelsnamen en rechten met betrekking tot domeinnamen komen in alle branches voor. Zij zijn belangrijke middelen in de strijd om de concurrentie. Zij vormen het intellectuele kapitaal van je onderneming en verdienen daarom goede bescherming en handhaving. Ik adviseer en procedeer over merken, handelsnamen en rechten inzake domeinnamen. Ook over het vastleggen je intellectuele eigendomsrechten en (daarmee) het voorkomen van conflicten geef ik strategisch advies.

Voorbereiding

Intake. Beoordeling zaak. Adviseren, procederen of contract opstellen/aanpassen?

Adviseren

Opstellen advies. Aanpassen advies. Afronding zaak.

Procederen

Sommeren. Schikken mislukt? Dan dagvaarding of verzoekschrift. Zitting bij rechter. Vonnis. Afdwingen vonnis. Eventueel hoger beroep. Afronding zaak.

Contracten

Contract draften of aanpassen. Concept opsturen naar cliënt. Concept aanpassen. Afronding zaak.