Media en entertainment

Als je van plan bent om een boek, film, (digitaal) concept, website, televisieformat, musical en daarbij horende merchandise te exploiteren, wil je ervoor zorgen dat jouw intellectuele eigendomsrechten goed worden beschermd. Om dat te kunnen doen zul je intellectuele eigendomsrechten moeten registreren waar mogelijk. Verder is het verstandig om de exploitatie te regelen op basis van overeenkomsten met derden, zoals makers, (co)producenten, omroepen en subsidieverstrekkers. Mocht op enig moment een ander er ten onrechte met jouw creatie vandoor gaan, is het meestal verstandig daartegen op te treden.  In al deze gevallen kun je bij mij juridisch advies inwinnen.

In de media- en entertainmentindustrie spelen dagelijks vragen die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten en de handhaving daarvan. In deze industrie zijn onder meer uitgevers, televisie- en filmproducenten, producenten van (digitale) formats, agentschappen, regisseurs, sportorganisaties, omroeporganisaties, televisiepersoonlijkheden, collectieve beheer organisaties, kunstenaars, platenlabels, muzikanten, singer/songwriters actief.

Ik adviseer en procedeer over licentieovereenkomsten, royalty’s, productieovereenkomsten, televisieformats, merchandising, onrechtmatige publicaties, auteursrecht, merkenrecht, sponsoring, mediarecht, uitzendrechten en kansspelen. Op dit moment zijn het auteurscontractenrecht en exploitatie van video-on-demand rechten hot topics. De vraag is of de makers wel zo goed worden beschermd als de wetgever heeft beoogd. Je kunt bij mij terecht als het dreigt mis te gaan of is misgegaan. Maar het is wellicht verstandiger om mij in te schakelen om mee te denken over een strategie die juist conflicten voorkomt.

Voorbereiding

Intake. Beoordeling zaak. Adviseren, procederen of contract opstellen/aanpassen?

Adviseren

Opstellen advies. Aanpassen advies. Afronding zaak.

Procederen

Sommeren. Schikken mislukt? Dan dagvaarding of verzoekschrift. Zitting bij rechter. Vonnis. Afdwingen vonnis. Eventueel hoger beroep. Afronding zaak.

Contracten

Contract draften of aanpassen. Concept opsturen naar cliënt. Concept aanpassen. Afronding zaak.