Privacy

Stel dat uw bedrijf de afnemer is van een complex software-product dat ervoor moet zorgen dat uw bedrijfsvoering geheel paperless wordt. U betaalt de leverancier een kapitaal voor een snelle oplevering van dit product. Daarbij komt dat de oude ICT-systemen niet de functionaliteiten heeft die uw bedrijf tegenwoordig nodig heeft. U wilt daarom zo snel mogelijk overstappen op de nieuwe software. Ondanks de nadelen, kiest u er toch voor om met watervalmethode te werken, omdat u van mening bent dat de doelstellingen van het project glashelder zijn. De ontwikkeling van de software loopt door een aantal fasen, waaronder de analyse, basisontwerp, technisch ontwerp, bouw, acceptatietesten, integratie met uw eigen systemen, beheer en onderhoud. U hebt met de leverancier een IT-ontwikkelcontract gesloten, evenals een onderhouds- en beheercontract en een SLA. De afgesproken milestones worden echter niet gehaald en het opleveren van het eindproduct laat te lang op zich wachten. Na meerdere sommatiebrieven, komt u terecht in een impasse met de leverancier. In dergelijke situaties kunnen wij u bijstaan. Wij proberen in gezamenlijk overleg met de leverancier het project weer op de rails te krijgen. Indien nodig kunnen wij u ook bijstaan bij het beëindigen van de contractuele relatie en/of in een procedure.

Vrijwel alle bedrijven hebben te maken met IT-projecten. Wij kunnen u bijstaan in het geval het misgaat, maar wij kunnen ook strategisch advies geven onder het motto “voorkomen is beter dan genezen.” Dit houdt in dat wij u met u meedenken vanaf de offertefase tot aan het daadwerkelijke gebruik van het product. Vaak spelen bij IT- contracten ook vraagstukken over het auteursrecht, databankenrecht en privacy recht. Ook hierover kunnen wij u adviseren. Het privacyrecht stelt regels aan de verwerking van persoonsgegevens. Aangezien iedere ondernemer persoonsgegevens verwerkt van werknemers en/of klanten, heeft ook iedere ondernemer met dit rechtsgebied te maken. Vanaf medio 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens ingetrokken en geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in heel Europa. Aangezien de boetes op privacy non-compliance zeer hoog kunnen oplopen, is het van belang om uw onderneming AVG-proof te maken en te houden.

Voorbereiding

Intake. Beoordeling zaak. Adviseren, procederen of contract opstellen/aanpassen?

Adviseren

Opstellen advies. Aanpassen advies. Afronding zaak.

Procederen

Sommeren. Schikken mislukt? Dan dagvaarding of verzoekschrift. Zitting bij rechter. Vonnis. Afdwingen vonnis. Eventueel hoger beroep. Afronding zaak.

Contracten

Contract draften of aanpassen. Concept opsturen naar cliënt. Concept aanpassen. Afronding zaak.