Reclame

Stel dat u voor uw koffieproduct reclame maakt op internet. Als gevolg van zoekmachineoptimalisatie komt u hoog in de zoekresultaten terecht van Google. Verder wordt uw koffieproduct aangeprezen op elke website die ertoe doet. Een jaar later merkt u dat uw concurrent in al zijn reclame-uitingen heeft opgenomen dat zijn koffie beter is dan uw koffie, terwijl u weet dat dit feitelijk niet het geval is. Toch komen uw klanten bij u klagen. Sterker nog: sommigen stappen over naar de concurrent. Als gevolg hiervan kunt u enorme schade lijden. In dergelijke situaties kunnen wij u bijstaan. Wij zullen zo snel mogelijk proberen de wederpartij te dwingen de reclame-uiting te staken.

Reclame komt in elke bedrijfstak voor. Wij adviseren en procederen in uiteenlopende kwesties over reclame, waaronder misleidende en vergelijkende reclame. Ook kunnen wij strategisch adviseren over het vormgeven van reclame.

Voorbereiding

Intake. Beoordeling zaak. Adviseren, procederen of contract opstellen/aanpassen?

Adviseren

Opstellen advies. Aanpassen advies. Afronding zaak.

Procederen

Sommeren. Schikken mislukt? Dan dagvaarding of verzoekschrift. Zitting bij rechter. Vonnis. Afdwingen vonnis. Eventueel hoger beroep. Afronding zaak.

Contracten

Contract draften of aanpassen. Concept opsturen naar cliënt. Concept aanpassen. Afronding zaak.