Commerciële contracten

Als je jouw product of dienst – of de intellectuele eigendomsrechten daarop – ter beschikking wilt stellen aan een derde, is het zinnig om met die derde een licentieovereenkomst te sluiten. Dit is een overeenkomst waarbij een gebruiksrecht wordt verleend aan een ander. Er wordt onderscheid gemaakt tussen licentieovereenkomsten waarbij een gebruiksrecht wordt verleend op een bepaald voortbrengsel, zoals software, en licentieovereenkomsten waarbij het intellectuele eigendomsrecht zelf in gebruik wordt gegeven, zoals een merk in het kader van de verkoop van producten of diensten. Aangezien partijen vrij zijn om af te spreken wat ze willen, is het verstandig om duidelijk te omschrijven wat er wordt gelicentieerd en onder welke voorwaarden. Daarom worden in de overeenkomst bepalingen opgenomen over het object en omvang van de licentie, de betaling van royalty’s, (de handhaving van) intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, aansprakelijkheid, audits etc. Afhankelijk van de juridische positie die je inneemt zijn ook garanties en vrijwaringen van groot belang.

Mocht je jouw product of dienst niet zelf willen of kunnen exploiteren, kun je ervoor kiezen om een agent of distributeur in te schakelen. Ook in dat geval is het verstandig om een goede overeenkomst te sluiten. Je wilt er immers voor zorgen dat bepaalde verkooptargets worden gehaald en dat je wordt betaald voor de exploitatie.

Als blijkt dat de samenwerking met je contractpartner(s) niet loopt zoals je aanvankelijk voor ogen had, wil je de overeenkomst mogelijk beëindigen en de geleden schade op je contractspartner(s) verhalen.

In elke bedrijfstak die zich richt op technologie en informatie komen commerciële overeenkomsten voor, of het nu de ICT is, de farmaceutica, uitgeverswereld, media- en entertainment, mechanica, chemie, elektronica of biotechnologie.

Ik kan je adviseren over het exploiteren en beschermen van je intellectuele eigendomsrechten, en alles wat daarmee verband houdt. Ik stel overeenkomsten op, onderhandel daarover en adviseer over de beëindiging daarvan. Mijn expertise strekt zich uit tot overeenkomsten die betrekking hebben op samenwerkingen, fusies, overnames, splitsingen, e-commerce, licenties, overdrachten, distributie, agentuur, commissie, film- theater en televisieproducties, geheimhouding, know how etc. Als er geschillen ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, sta ik je graag bij in de sommatiefase en een daarop volgende procedure.

Voorbereiding

Intake. Beoordeling zaak. Adviseren, procederen of contract opstellen/aanpassen?

Adviseren

Opstellen advies. Aanpassen advies. Afronding zaak.

Procederen

Sommeren. Schikken mislukt? Dan dagvaarding of verzoekschrift. Zitting bij rechter. Vonnis. Afdwingen vonnis. Eventueel hoger beroep. Afronding zaak.

Contracten

Contract draften of aanpassen. Concept opsturen naar cliënt. Concept aanpassen. Afronding zaak.