ICT

Stel dat je software wilt aanschaffen die ervoor moet zorgen dat je bedrijfsvoering geheel paperless wordt. Je betaalt de leverancier een kapitaal voor een snelle oplevering van de software. Ondanks de nadelen kies je ervoor om met watervalmethode te werken. De ontwikkeling van de software loopt een aantal fasen door, waaronder de analyse, basisontwerp, technisch ontwerp, bouw, acceptatietesten, integratie met je oude systemen, beheer en onderhoud. Je hebt met de leverancier een IT-ontwikkelovereenkomst gesloten, een onderhouds- en beheercontract en een SLA. De leverancier haalt echter de afgesproken milestones niet en het eindproduct wordt niet opgeleverd. Je komt terecht in een impasse met de leverancier. In dergelijke situaties kan ik je bijstaan. Wij proberen in gezamenlijk overleg met de leverancier het project weer op de rails te krijgen. Indien nodig kan ik je ook bijstaan bij het beëindigen van de contractuele relatie of in een procedure die daar mogelijk op volgt.

Alle bedrijven hebben te maken met IT-projecten. Ik kan je bijstaan in het geval dat het misgaat, maar ook om te voorkomen dat je in de problemen komt. Ik kan met je meedenken vanaf de offertefase tot aan het gebruik van de software. In dit traject kan ik  IT-contracten voor je opstellen en daarover onderhandelen. Vaak spelen bij IT-contracten ook vraagstukken over het auteursrecht, databankenrecht en privacy recht. Ook hierover kan ik je adviseren. Ik treed op voor zowel afnemers als leveranciers van IT-producten en diensten.

Voorbereiding

Intake. Beoordeling zaak. Adviseren, procederen of contract opstellen/aanpassen?

Adviseren

Opstellen advies. Aanpassen advies. Afronding zaak.

Procederen

Sommeren. Schikken mislukt? Dan dagvaarding of verzoekschrift. Zitting bij rechter. Vonnis. Afdwingen vonnis. Eventueel hoger beroep. Afronding zaak.

Contracten

Contract draften of aanpassen. Concept opsturen naar cliënt. Concept aanpassen. Afronding zaak.