begrip

W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Hoe kan de kwaliteit van ICT systemen juridisch meetbaar worden gemaakt?’, Tijdschrift voor Informatica en Recht 2014/150, afl. 4, p. 274-283
W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Hoe kan de kwaliteit van ICT systemen juridisch meetbaar worden gemaakt?’, Tijdschrift voor Informatica en Recht 2014/150, afl. 4, p. 274-283 150 150 Frank Melis

Kwaliteit is een term die in het algemeen spraakgebruik gemakkelijk wordt gehanteerd. Hiermee wordt vaak gedoeld op wat Van Dale omschrijft als de ‘hoedanigheid, vooral van stoffen en waren met betrekking tot het gebruik dat ervan gemaakt moet worden, deugdelijkheid (…)’ Deze omschrijving is nogal generiek en helpt juristen niet veel verder. De term ‘kwaliteit’…

lees meer