W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Hoe kan de kwaliteit van ICT systemen juridisch meetbaar worden gemaakt?’, Tijdschrift voor Informatica en Recht 2014/150, afl. 4, p. 274-283

W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Hoe kan de kwaliteit van ICT systemen juridisch meetbaar worden gemaakt?’, Tijdschrift voor Informatica en Recht 2014/150, afl. 4, p. 274-283 150 150 Frank Melis

Kwaliteit is een term die in het algemeen spraakgebruik gemakkelijk wordt gehanteerd. Hiermee wordt vaak gedoeld op wat Van Dale omschrijft als de ‘hoedanigheid, vooral van stoffen en waren met betrekking tot het gebruik dat ervan gemaakt moet worden, deugdelijkheid (…)’ Deze omschrijving is nogal generiek en helpt juristen niet veel verder. De term ‘kwaliteit’ in die betekenis wordt ook nauwelijks onderkend in het Burgerlijk Wetboek. Een schaars voorbeeld hiervan is art. 6:28 BW dat in het kader van de levering van soortzaken bepaalt dat hetgeen de schuldenaar aflevert niet beneden goede ‘gemiddelde kwaliteit’ mag liggen. Het criterium ‘gemiddelde kwaliteit’ duidt hier vooral op het vergelijken van producten onderling en niet op de generieke kwaliteit van het product zelf. Wat die kwaliteit dus concreet inhoudt, vult het artikel niet in. Kwaliteit is daardoor geen breed gehanteerd juridisch begrip. Maar hoe geven juristen dan wél invulling aan dit begrip? In dit artikel wordt onderzocht hoe de kwaliteit van ICT-systemen juridisch meetbaar kan worden gemaakt.

Lees het volledige artikel hier