W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘ICT-problemen voorkomen en oplossen met contracten?!’, Utrecht: Ventoux 2016

W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘ICT-problemen voorkomen en oplossen met contracten?!’, Utrecht: Ventoux 2016 150 150 Frank Melis

Problemen met grote ICT-projecten halen regelmatig het nieuws. De indruk bestaat dat bedrijven en vooral overheden op lichtzinnige wijze grote ICT-projecten opstarten en daarin verzand raken, zodat uiteindelijk miljoenen of miljarden euro’s over de balk worden gegooid. Er is veel onderzoek gedaan naar het slagen en falen van ICT-projecten. Opvallend is dat niet de vraag wordt gesteld welke rol ICT- contracten daarbij spelen of kunnen spelen. Wat zijn de gebruikelijke contractvoorwaarden en hoe verhouden die zich tot de problematiek die bij grote ICT-projecten speelt? Kunnen contracten bijvoorbeeld bijdragen aan het slagen van ICT-projecten?

In deze publicatie beschrijven Reinout Rinzema en Frank Melis enkele aspecten van ICT-problematiek die relevant kunnen zijn voor ICT-contracten. Zij brengen vervolgens in kaart welke aanpassingen in contracten kunnen plaatsvinden om ICT-problemen te voorkomen.

Lees het volledige artikel op de website van Ventoux.