W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Over software en melkmachines’, Recht in de Informatiesamenleving, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2012

W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Over software en melkmachines’, Recht in de Informatiesamenleving, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2012 150 150 Frank Melis

Op 15 april 2011 deed de Hoge Raad een uitspraak die op het eerste gezicht aan het oog van de ICT jurist lijkt te zijn ontsnapt. De kwestie betrof een ondeugdelijke melkmachine die ondanks een stroom van klachten over steeds andere gebreken niet wilde functioneren. De machine voldeed volgens het Gerechtshof daardoor niet aan de conformiteiteis van artikel 7:17 BW – en de overeenkomst werd terecht door de koper ontbonden.

De melkmachine bleek grotendeels een ‘robot’ te zijn en daardoor blijkt eens te meer dat de computer uit het domein van de ICT-juristen aan het breken is. Steeds meer producten worden immers door software aangestuurd. Maar schiet de rechter inmiddels niet door? Wordt door dit soort uitspraken niet te kort gedaan aan de specifieke juridische aspecten van computers en software? Is software wel te beschouwen als een ‘zaak’ waarop het kooprecht van toepassing zou moeten zijn?

Lees het volledige artikel hier