W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties?’, Tijdschrift voor Informatica en Recht 2013/43, afl. 2, p. 88-97

W.F.R. Rinzema en F.B. Melis, ‘Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties?’, Tijdschrift voor Informatica en Recht 2013/43, afl. 2, p. 88-97 150 150 Frank Melis

Het zogenaamde Beeldbrigade-arrest heeft duidelijk gemaakt dat de bepalingen van het wettelijk kooprecht van toepassing zijn op licentiecontracten voor standaard software. Het moet dan gaan om betaalde, voor onbepaalde tijd verstrekte softwarelicenties. Het arrest is van groot belang voor de praktijk. Bij standaard software gaat het namelijk niet alleen om eenvoudige of goedkope software. Er zijn ook standaard softwarepakketten die belangrijke bedrijfsfuncties reguleren. Soms is standaard software vooraf al ingericht voor toepassing in complexe en bedrijfskritische sectoren, zoals de gezondheidszorg. Het kan hierbij ook om uitermate kostbare software gaan.

Zal het wettelijk kooprecht tot grote veranderingen in de rechtspraktijk leiden? De zakelijke praktijk laat zien dat softwareleveranciers vrijwel altijd standaard contractvoorwaarden hanteren die op Angelsaksische leest zijn geschoeid. Gaan deze contracten sneuvelen? In dit artikel wordt de impact van het Beeldbrigade-arrest op zakelijke contracten voor standaard software onderzocht.

Lees het volledige artikel hier