F.B. Melis, ‘Auteursrechtdebat. Een effectief heffingensysteem’, IEF15086, Amsterdam: deLex 2015

F.B. Melis, ‘Auteursrechtdebat. Een effectief heffingensysteem’, IEF15086, Amsterdam: deLex 2015 150 150 Frank Melis

De onderzoekers van het project ‘De Auteursrechtrichtlijn reloaded’ stellen dat de Nederlandse overheid een ‘gecontroleerd en met toezicht beheersbaar probleem’ heeft als het gaat om de illegale verspreiding en gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. De auteur betoogt dat dit niet het geval is. De overheid heeft volgens hem zelfs een onbeheersbaar probleem. Volgens de auteur kan dit relatief goed worden opgelost door de invoering van een effectief heffingssysteem op bijvoorbeeld BitTorrent netwerken. Daarmee worden deze netwerken feitelijk gelegaliseerd. Behalve de vraag of dit juridisch mogelijk is, zal het geen sinecure zijn om de inning en repartitie ten behoeve van de rechthebbenden goed te regelen. Toch ligt het in de rede het auteursrecht als cultuurpolitiek instrument in te zetten en een effectief heffingensysteem te introduceren.

Lees het volledige artikel hier